Νηπιαγωγείο

  • Ηλικία 5 - 6 ετών
  • Χωρητικότητα Ολιγομελή Τμήματα

  Προνηπιακό Τμήμα

  • Ηλικία 4 - 5 ετών
  • Χωρητικότητα Ολιγομελή Τμήματα

  Προ-προνηπιακό Τμήμα

  • Ηλικία 3 - 4 ετών
  • Χωρητικότητα Ολιγομελή Τμήματα

  Μετα-βρεφικό Τμήμα

  • Ηλικία 2 - 3 ετών
  • Χωρητικότητα Ολιγομελή Τμήματα

  Βρεφικό Τμήμα

  • Ηλικία 6 μηνών - 2 ετών
  • Χωρητικότητα Ολιγομελή Τμήματα

  Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

  • Εισαγωγή του παιδιού στις βασικές Προγραφικές – Προαναγνωστικές – Προμαθηματικές Έννοιες
  • Προγραφικές – Προμαθηματικές – Προαναγνωστικές Ασκήσεις
  • Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Διαδραστικός Πίνακας)
  • Καλλιέργεια συνεργασίας – ομαδικότητας
  • Εμπλουτισμός λεξιλογίου
  • Παιδική Λογοτεχνία και γλωσσική καλλιέργεια
  • Η αγγλική γλώσσα μέσα απ’ το παιχνίδι, το τραγούδι και τις δημιουργικές δραστηριότητες
  • Νοητική – Εικαστική Αγωγή
  • Μουσική – Μουσικοκινητικό παιχνίδι
  • Μουσειακή Αγωγή
  • Θεατρικό παιχνίδι –Κουκλοθέατρο - Δραματοποίηση
  • Ψυχοκινητική Αγωγή
  • Σωστή προετοιμασία για το Δημοτικό Σχολείο

  Προσαρμογή

  Εγγραφές – Δικαιολογητικά

  Για την εγγραφή του παιδιού στον Παιδικό Σταθμό χρειαζόμαστε:
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Βιβλιάριο Υγείας
  • Παιδιατρική βεβαίωση

  Κανονισμός Λειτουργίας

  • Ο Παιδικός Σταθμός λειτουργεί από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος Ιουλίου (παραμένει κλειστός μόνο το διάστημα του Αυγούστου).
  • Το ωράριό μας είναι Δευτέρα – Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 18:00.
  • Τα παιδιά που είναι αδιάθετα (με πυρετό), θα πρέπει να μένουν στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν εντελώς. Οι κανόνες υγιεινής στον παιδικό σταθμό είναι πολύ σημαντικοί για την αποφυγή κολλητικών ιώσεων και άλλων μεταδοτικών νοσημάτων και πρέπει να τηρούνται τόσο στον παιδικό σταθμό όσο και στο σπίτι.
  • Δεν παραδίδεται ποτέ παιδί σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την ενημέρωσή μας από τους γονείς και παράλληλα την επίδειξη ταυτότητας.
  • Για τα παιδιά που παρακολουθούν αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουμε ιατρική βεβαίωση ότι μπορούν να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες αυτές.
  Ακολουθήστε μας
  • Facebook
  • Pinterest
  • YouTube
  • Instagram